Zateplování fasád

  • snížení spotřeby energie na vytápění
  • snížení rizika kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových stěn a tvorby plísní
  • využití tepelně akumulačních vlastností zdiva
  • snížení hlukového zatížení
  • snížení vlivu klimatických změn
  • zlepšení vzhledu fasády