Arboristické práce a rizikové kácení stromů

Nabízíme komplexní odbornou péči o vaše dřeviny. S využitím vysokozdvižné techniky nebo prostého horolezeckého vybavení šetrně ošetříme vaše stromy a provedeme bezpečností i zdravotní řezy. V případě nutnosti jsme připraveni a vybaveni i pro rizikové kácení.

Dále provádíme kompletní výřezy náletů a dřevin (např. pod vedením VN). Všechen materiál, který po ošetření stromů a likvidaci náletů zbude, jsme schopni zpracovat, a to štěpkováním na dřevní drť a v případě pařezů frézováním pomocí speciální pařezové frézy Husqvarna SG 13.